fbpx

BJÖRN
RUDMAN

Föreläsning i 2 delar om stress och återhämtning

Arikel om att läka själen ifrån gamla sår. Med Björn Rudman, samtalsterapeut

Föreläsning för företag

En föreläsning i 2 delar om mer energi efter jobbet

"Få mer energi efter jobbet - En föreläsning i 2 delar om återhämtning, stress, stresshantering och personlig livskvalitet."

Välkommen till en inspirerande och transformerande föreläsning med titeln “Få mer energi efter jobbet”, ledd av Björn Rudman, en framstående expert inom stresshantering och personligt välbefinnande, baserad i Göteborg. Denna föreläsning är inte bara en presentation – det är en resa mot personlig och professionell utveckling, skräddarsydd för att möta behoven hos dagens arbetskraft.

Björn Rudman är ingen vanlig föreläsare. Hans rykte som en engagerande och intuitiv talare bygger på hans förmåga att göra komplexa koncept begripliga och tillämpbara. Han är en mästare på att kombinera djupgående kunskap med relevanta, vardagliga exempel, vilket gör hans sessioner både lärorika och inspirerande. Björns engagemang i ämnet och hans förmåga att nå ut till varje deltagare skapar en unik och minnesvärd upplevelse.

Föreläsningen varar i 90 minuter och är indelad i två delar, varje del omfattar 45 minuter. Denna struktur säkerställer en balanserad fördelning av teoretiska insikter och praktiska övningar, vilket maximerar lärandet och deltagarnas engagemang.

Den första delen av föreläsningen är en utforskning av stressens natur, tecken på utmattning och grunderna i effektiv återhämtning. Björn använder interaktiva verktyg och metoder för att ge deltagarna djupare insikter i deras personliga stressmönster. Genom att använda digitala plattformar för anonym feedback och realtidsvisualiseringar på en projektor, skapas en dynamisk och involverande atmosfär. Denna interaktiva process inte bara faciliterar en öppen dialog men ger också värdefull feedback till arbetsgivare om den mentala hälsan på arbetsplatsen.

I den andra halvan fokuserar Björn på praktiska metoder och verktyg för att hantera stress och främja återhämtning. Dessa inkluderar enkla, men effektiva, tekniker som kan tillämpas omedelbart för att skapa både omedelbara förbättringar och långsiktiga, hållbara förändringar. Han belyser vikten av att hitta en balans mellan arbete och fritid och presenterar strategier för att bygga en mer resilient livsstil. Dessa metoder är avsedda att fungera inte bara på individnivå utan även som utgångspunkt för fortsatta samtal och initiativ inom organisationer.

Ett centralt tema i Björns föreläsning är vikten av personlig empowerment och självmedvetenhet. Han förmedlar budskapet att med rätt verktyg och inställning kan varje individ inte bara hantera sin egen stress utan också bidra till en mer hälsosam och produktiv arbetsmiljö.

Björn Rudmans föreläsning är mer än bara en tillfällig boost av energi och motivation. Det är en investering i dina anställdas långsiktiga välbefinnande och produktivitet. Hans förmåga att förmedla komplexa idéer på ett tillgängligt sätt, kombinerat med hans praktiska råd och strategier, gör denna session till en ovärderlig resurs för alla som söker att förbättra sin förmåga att hantera stress och återhämtning.

Genom att boka Björn Rudmans föreläsning “Få mer energi efter jobbet” tar ni ett viktigt steg mot att förbättra era anställdas hälsa och välbefinnande. Ge dina medarbetare möjligheten att växa och utvecklas, både personligen och professionellt. Ta chansen att inspirera förändring och främja en kultur av hälsa och välbefinnande på er arbetsplats. Boka Björn Rudmans föreläsning idag och upplev den positiva förändringen den kan medföra.

Skicka in er förfrågan i formuläret nedan.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev