Utbildning och terapeutisk rehabilitering för utmattningssyndrom

Alla patienter börjar med en kostnadsfri konsultation med Björn Rudman. Den är till för att han skall ta reda på om han är rätt person för dig eller om det är så att du skulle få bättre anpassad hjälp någon annanstans och hos någon annan.

Utbildningen alla patienter börjar med handlar om att skapa en så bred kunskapsbas om återhämtning och förklaringar till reflexmässiga tempoökande beteenden som möjligt för indivden så behandlingen och terapin blir effektivare. 
Utbildningen är vid tre tillfällen och heltäckande för problematik runt utmattningssyndrom.

Terapin är skräddarsydd och anpassad till individens behov av förändring. Under fem tillfällen anpassar vi kunskapen ifrån utbildningen till den personliga vardagen för att skapa en kraftfull förändring som är hållbar för resten av livet. 
 

Det här kan du förvänta dig av Utbildningen och den terapeutiska rehabiliteringen

  • Kunskap nog att hjälpa sig själv till att bli frisk ifrån utmattningen och fortsätta vara det
  • Ökad förståelse för vart besvären och det jobbiga kommer ifrån
  • Strategier för att hitta och minska belastningen i vardagen
  • Strategier för att öka förmågan till återhämtning
  • Strategier för stresshantering 
  • Förmågan att stå emot känslor av dåligt samvete och skuld
  • Förmågan att stå för egna personliga behov och att klara av att säga "nej" 
  • Minskad trötthet
  • Mer hanterbart vardagsliv

Teknisk information

Vart:
- Utbildningen sker digitalt online genom Zoom. 

De enskilda samtalen sker antingen på kliniken i Sävedalen utanför Göteborg eller online via ett videomöte på appen Zoom. 

När: 
Utbildningstillfällen bokas och finns frekvent i kalender. Efter steg 3 bokas de fem individuella tillfällena med 14 dagars mellanrum.

Björns bokningsbara tider för enskild terapi är mellan 09.00 och 15.30 på vardagar. 

Antal gånger:
3 utbildningstillfällen

5 tillfällen individuell terapi

Terapitekniker: 
Schematerapi, KBT, DBT (dialektisk beteendeterapi), ACT, Self compassion, avslappningstekniker.

Investering:
3 utbildnignstillfällen
+ 5 enskilda terapitillfällen 

12 995 SEK (inkl moms för privatpersoner - exkl moms för företag)

Faktureras i förskott och kan delbetals. 

Fyll i formuläret för kontakt. Vill du istället boka tid direkt på egen hand klicka på "Tidbokning" högst upp i menyn