Stress och utmattningsrehabilitering

Först lär DU dig hur stress, prestationsångest och dina behov fungerar - Sedan får du hjälp att omsätta kunskapen i din egen vardag.

Den här utmattningsrehabilitering är lika mycket utbildning som det är rehab. Du skall kunna detta när vi är klara. Du Kommer äga din egen situation.

Björn Rudman, samtalsterapeut Björn Rudman, samtalsterapeut

För att du som patient skall få en så effektiv rehabilitering som möjligt så är det viktigt med kunskap. Det handlar om att förstå vart de reflexmässiga beteenden kommer ifrån, varför det är så svårt att dra gränser, varför det så svårt att vila och varför det känns som att alla andras behov  av vila och återhämtning är viktigare än sina egna. Detta behöver man veta för att kunna göra en hållbar förändring.

Utbildningen liknar sannolikt ingen annan stress eller KBT-utbildning du testat tidigare. Det ser inte ut såhär på vårdcentralerna. Här lär du dig fler saker, djupare och effektivare. I tre utbildningssteg (en sittning á 60 minuter i videomöte varannan vecka i sex veckor) med hemuppgifter mellan varje tillfälle kommer du få en mycket djupare och mer övergripande förståelse runt energi, återhämtning, belastning och gränsdragning. Denna kunskapen får du sedan hjälp med i enskilda samtal att omsätta i just din vardag om du behöver och har möjlighet. I dessa samtal kommer vi också gå in djupare på hur det är just i din situation och vad som är svårast just nu och arbetar terapeutiskt för att skapa en positivt förändring. 

Kursens tre delar
- Återhämtning, belastning och hållbar vardag
- Personlig utveckling, förstå dig själv, dina behov och dina gränser
- Verktyg och strategier

Vid tre tillfällen under sex veckor får du som deltagare lära dig mer om stress och utmattning för att öka förståelsen kring besvären och skapa strategier runt återhämtning och prioriteringar i livet.

I kursen kommer du att:

 • lära dig mer om utmattningssyndrom och dess olika faser (symptom, rehab, tidsperspektiv, vad som gör det värre osv. )
 • lära dig mer om bakgrunden och orsaken till stressbesvären och utmattningen
 • lära dig hantera stress i arbetet
 • lära dig hantera stress i vardagen
 • lära dig hantera stress och konflikter i relationer
 • lära dig mer om återhämtning vid olika nivåer av stress och utmattning
 • lära dig mer om kroppsfysikens betydelse för stresstålighet
 • lära dig mer om hur man hanterar jobbiga tankar och känslor så som:
  • skuldkänslor
  • dåligt samvete
  • låg självkänsla
  • ångest


Vi använder oss utav tekniker och resonemang ifrån den dialektiska beteendeterapin (DBT), acceptance and commitment therapy (ACT), kognitiv beteendeterapi (KBT), schematerapi och “self compassion”.

I kursen ingår:

 • Hemuppgifter för att skapa en bättre återhämtning
 • Skriftligt material om återhämtning, personlig utveckling mm. 
 • Konkreta skriftliga verktyg för att minska känslostormar, ångest, stress, vardagsbelastning mm.


Genom att först utbilda dig som patient skapar vi en mycket effektiv förutsättning för att skapa just den förändringen du behöver. När vi påbörjar de enskilda samtalen har du och huvudet redan fått börja jobba med grunderna och lärt dig grunderna i utmattningsrehabilitering. Det gör att processen kommer gå snabbare och bli både effektiv och hållbar. Energin kommer öka, belastningen och pressen kommer minska och du kommer styra mycket mer av ditt liv.

Det här kan du förvänta dig av Stress och utmattningsrehabiliteringen

 • Kunskap nog att hjälpa sig själv till att bli frisk ifrån utmattningen och fortsätta vara det
 • Starkt förbättrad förmåga till återhämtning
 • Verktyg för att balansera energin i vardagen.
 • Strategier för att hitta och minska belastningen i vardagen
 • Strategier för stresshantering 
 • Strategier för konflikthantering
 • Ökad förståelse för vart besvären och det jobbiga kommer ifrån
 • Förmågan att stå för egna personliga behov och att klara av att säga "nej" 
 • Förmågan att stå emot känslor av dåligt samvete och skuld
 • Minskad oro och ängslan
 • Förstärkt förmåga att hantera konflikter och relationer på ett strukturerat och konstruktivt sätt
 • Ökad förmåga att minska kraven på dig själv och istället ställa rimliga krav
 • Starkt förbättrad förmåga att vara snäll och ödmjuk mot dig själv
 • Verktyg för att hantera jobbiga tankar och känslor

Teknisk information

Vart:
Utbildningen sker digitalt på distans med lärare Björn Rudman och Jonathan Mathiasson.

Samtalen sker antingen kliniken i Sävedalen utanför Göteborg eller distans online via videomöte.

När: 
Kursstarter sker flera gånger i månaden och utbildningen pågår under sex veckor

Upplägg:
3 utbildningstillfällen med hemuppgifter i mellan varje tillfälle

Ensilda samtal för att omsätta kunskapen från utbildningen i just din vardag

Terapitekniker: 
Schematerapi, KBT, DBT

Investering:
Alt. 1
Utbildning + 3 samtalstillfällen
9795 SEK (inkl moms för privatperson, exkl moms för företag)

Alt.2
Utbildning + 5 samtalstillfällen
12 995 SEK (inkl moms för privatperson, exkl moms för företag)

Alt.3
Utbildning + 7 samtalstillfällen
15 995 SEK (inkl moms för privatperson, exkl moms för företag)

Alt. 4
Enbart utbildning 
5995 SEK (inkl moms för privatperson, exkl moms för företag)

Faktureras i förskott och kan delbetals. 

Klicka på länken nedan för att komma till bokning av bedömningssamtal.

Bedömningssamtalet sker på telefon och handlar om att vi skall ta reda på vi är rätt ställe för just dig. Efter samtalet bokar vi upp första kursstarten och därefter samtalstiderna.

Klicka här för att komma till bokningen