Kurs i egenrehabilitering mot utmattning och stressbesvär

Genom denna heltäckande och effektiva utbildning för självrehabilitering av trötthet och stressbesvär får du kunskapen du behöver för att ta dig vidare själv. Här lär du dig mer om återhämtning, om mental belastning och hur vardagen skall bli hållbar. I tre delar över sex veckor kommer du lära dig mer om dig själv och din situation än vad du någonsin trodde var möjligt. 

Björn Rudman och Jonathan Mathiasson Björn Rudman och Jonathan Mathiasson

Kursens tre delar


- Återhämtning, belastning och hållbar vardag
- Personlig utveckling, förstå dig själv, dina behov och dina gränser
- Verktyg och strategier 

Har du fastnat i stresspiralen och har svårt att ta dig ur? Har du försökt att bli frisk ifrån utmattning men inte kommit vidare? Då är detta absolut utbildningen för dig. I denna unika kurs på tre träffar över sex veckor med Björn Rudman och Jonathan Mathiasson lär du dig hjälpa dig själv och får verktyg för hur du skall göra för att inte ramla tillbaka.

Vid tre tillfällen under sex veckor får du som deltagare lära dig mer om stress och utmattning för att öka förståelsen kring besvären och skapa strategier runt återhämtning och prioriteringar i livet.

I kursen kommer du att:
lära dig mer om utmattningssyndrom och dess olika faser
(symptom, rehab, tidsperspektiv, vad som gör det värre osv. )

 • lära dig mer om bakgrunden och orsaken till stressbesvären och utmattningen
 • lära dig hantera stress i arbetet
 • lära dig hantera stress i vardagen
 • lära dig hantera stress och konflikter i relationer
 • lära dig mer om återhämtning vid olika nivåer av stress och utmattning
 • lära dig mer om kroppsfysikens betydelse för stresstålighet
 • lära dig mer om hur man hanterar jobbiga tankar och känslor så som:
  • skuldkänslor
  • dåligt samvete
  • låg självkänsla
  • ångest

Vi använder oss utav tekniker och resonemang ifrån den dialektiska beteendeterapin (DBT), acceptance and commitment therapy (ACT), kognitiv beteendeterapi (KBT), schematerapi och “self compassion”.

I kursen ingår:

 • Hemuppgifter för att skapa en bättre återhämtning
 • Skriftligt material om återhämtning, personlig utveckling mm. 
 • Konkreta skriftliga verktyg för att minska känslostormar, ångest, stress, vardagsbelastning mm.

Information om kursen

Var: Digitalt online genom Zoom

Kursstart: Se datum nedan

Kostnad: 4495 SEK

Tid: 3 tillfällen på vardera 1 timma med 14 dagar mellan lektionerna. Du får också specialutformade hemuppgifter att göra mellan lektionstillfällena. 

Lärare: Björn Rudman & Jonathan Mathiasson
 

anmälan

 • Ange också eventuell fakturamärkning, kontaktperson eller andra fakturatekniska önskemål
 • Anmäl dig till den kurs som passar dig bäst genom att klicka i cirkeln