fbpx

Samtalsstöd och terapi

Samtalsstöd och terapi

Samtalsstöd och terapi med Björn Rudman

Möt Björn Rudman, en erfaren terapeut som erbjuder en unik kombination av beprövade terapimetoder för personer som lider av stressrelaterad psykisk ohälsa. Björn använder sig av arbetsterapi, schematerapi, dialektisk beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi för att skapa skräddarsydda lösningar för sina klienter.

Stressrelaterade problem kräver oftast en helhetsinriktad behandling och det är här Björns expertis kommer in. Genom att kombinera olika terapeutiska tillvägagångssätt skapar han en individanpassad process som tar hänsyn till rätt insats vid rätt tillfälle.

Helheten

För att hantera en komplex och utmanande vardag fokuserar Björn på arbetsterapi, vilket innebär att han hjälper sina klienter med struktur, återhämtning och belastningshantering. När reflexmässiga beteenden hindrar framsteg kommer schematerapin in och möjliggör arbete med underliggande mönster och grundläggande överbevisningar. För att hantera svåra vardagssituationer, konflikter, kommunikation och problemlösning är dialektisk beteendeterapi ett effektivt verktyg. Å andra sidan fokuserar den kognitiva beteendeterapin på att ge klienten verktyg för att hantera omedelbara svårigheter.

Som terapeut är Björn känd för sin empati och närvaro. Han är inte rädd för att använda sig själv som exempel och vågar uttrycka sina tankar och åsikter. Många personer som lider av stressrelaterad ohälsa har tidigare upplevt att psykologer bara vänder tillbaka frågan till dem själva, istället för att erbjuda vägledning och stöd i deras utmaningar. Björn erbjuder en annan typ av upplevelse genom att lyssna på riktigt och förstå direkt. Han skapar en trygg miljö där individen kan vara sig själv och låta de skyddsmurar som byggts upp genom åren med dåligt bemötande falla.

 

Tillsammans

Björns tjänster är inte bara terapi, utan också utbildning och stöd. Han förstår vikten av att lära sig verktygen och psykologiska färdigheter för att uppnå långsiktig effekt. Genom att erbjuda en utbildning parallellt med terapin hjälper Björn sina klienter att bli självständiga och hållbara i sin psykiska hälsa.

Med Björn får du inte bara en terapeut, utan också en lärare, en vägledare och en pålitlig person som alltid strävar efter ditt bästa. Han stöttar dig och finns där som ett bollplank för alla dina frågor. Björn ser till att du inte är ensam och håller dig om ryggen på riktigt.

Skriv upp dig på nyhetsbrevet

… och få regelbundna uppdateringar och sammanfattningar av poddavsnitt, artiklar, filmer och speciella erbjudanden

Skriv upp dig på nyhetsbrevet

… och få regelbundna uppdateringar och sammanfattningar av poddavsnitt, artiklar, filmer och speciella erbjudanden