fbpx

Oro och Press i Livet: Bryt Dig Fri från Stressrelaterad Psykisk Ohälsa med 6 olika punkter

Oro och press i vardagen - Ett poddavsnitt och en artikel av Björn Rudman

Oro och Press i Livet: Bryt Dig Fri från Stressrelaterad Psykisk Ohälsa med 6 olika punkter

Oro och press i livet - Att Bryta Fri från Psykisk ohälsa

I en värld där tempot ständigt ökar och kraven tycks växa sig allt starkare, är det inte ovan. ligt att känna sig översvämmad av oro och press. Dessa känslor kan inte bara försämra vår livskvalitet utan också leda till stress och stressrelaterad psykisk ohälsa. Men vad kan man göra när tankarna tycks snurra i en oändlig loop av oro och negativa spekulationer? I dagens publicerade poddavsnitt diskuterar Björn Rudman verktyg och strategier för att hantera dessa utmaningar, vilket ger en viktig grund för den här artikeln.

Att Förstå Orsaken till Oro och Press

För att effektivt kunna hantera oro och press i vardagen, är det första steget att förstå deras ursprung. Ofta handlar det inte enbart om de yttre omständigheterna, utan även om hur vi tolkar och reagerar på dem. Det är vår mentala inställning som avgör hur tungt vi bär på dessa känslor. Att utmana våra egna tankemönster kring oro och press är därför avgörande. Det innebär att ifrågasätta de automatiska negativa tankarna och se om det finns ett annat sätt att tänka på situationen som är mindre belastande.

Strategier för att Hantera Oro

  1. Identifiera och Utmana Negativa Tankar: Börja med att bli medveten om när du börjar övertänka eller älta. Ställ dig själv frågor som ”Är dessa tankar verkligen sanna?” och ”Finns det ett mer positivt sätt att se på denna situation?”. Denna teknik kan hjälpa dig att bryta mönstret av negativa tankar.
  2. Minska Engagemanget i Tankarna: Att konstant engagera sig i oroliga tankar ger dem mer kraft. Praktisera att släppa taget om dem. En metod är att tillåta tanken att finnas där utan att fästa sig vid den eller låta den ta över. Tänk dig att dina tankar är som blad som flyter förbi på en flod; du observerar dem, men låter dem passera utan att hålla fast vid dem.
  3. Använd Andning och Mindfulness: Andningstekniker och mindfulness kan vara kraftfulla verktyg för att bringa dig tillbaka till nuet och bort från oroliga tankar. Genom att fokusera på din andning eller medvetet observera dina sinnen kan du bryta den oändliga cykeln av negativa tankar och oro.

Att Skapa en Vardag Fri från Övertänkande

För att sluta övertänka och ältande krävs det ofta en förändring i hur vi strukturerar vår vardag och hanterar våra tankar. Att skapa rutiner som främjar positivt tänkande och ger utrymme för avkoppling och återhämtning är avgörande. Det kan innebära allt från att sätta tydliga gränser för arbetet, till att engagera sig i aktiviteter som ger glädje och avkoppling.

  1. Sätt Gränser för Din Tid: Lär dig att säga nej och att prioritera din tid. Genom att sätta tydliga gränser för dig själv och andra kan du minska känslan av press och överväldigande.
  2. Engagera dig i Aktiviteter som Bryter Negativa Tankecykler: Att delta i fysisk aktivitet, kreativa hobbies eller sociala sammanhang kan ge en välbehövlig distraktion från negativa tankar och bidra till en känsla av välbefinnande.
  3. Sök Stöd: Oavsett om det är genom professionell hjälp, stödgrupper eller att tala med vänner och familj, kan det vara oerhört hjälpsamt att dela sina tankar och känslor med andra.

Genom att använda strategierna som diskuteras av Björn Rudman i poddavsnittet, och genom att aktivt arbeta med våra tankar och beteenden, kan vi skapa en starkare grund för att hantera livets oro och press. Kom ihåg att förändring tar tid, och det är okej att ta små steg framåt. Varje steg i rätt riktning är ett steg mot ett mer harmoniskt och balanserat liv.

Vanliga frågor

Men om oron stämmer?

Oro och press i vardagen - Ett poddavsnitt och en artikel av Björn Rudman

Oro är aldrig funktionell. Sitter man bara och oroar sig på en stol så gör man inget för att förändra situationen eller för att lösa problemet. När man börjar agera så släpper också oron ofta. Så antingen gör man något åt problemet och mår bättre eller så sitter man kvar och oroar sig och fortsätter besväras.

Vad är skillnad mellan ångest och oro?

nedsatta exekutiva funktion

Oro är en känsla och ångest är nästan alltid fysiskt.

Hur blir man av med Orostankar?

minska oron

Oro är aldrig funktionellt. Det fungerar aldrig. Antingen så förändrar du situationen eller så börjar du lösa problemen -Fokusera på det så kommer oron släppa. Behöver du oroa dig så kör du det mellan 17.00-18.00.

....

Skriv upp dig på nyhetsbrevet

… och få regelbundna uppdateringar och sammanfattningar av poddavsnitt, artiklar, filmer och speciella erbjudanden

Skriv upp dig på nyhetsbrevet

… och få regelbundna uppdateringar och sammanfattningar av poddavsnitt, artiklar, filmer och speciella erbjudanden