fbpx

Utmattningssyndrom

hantera utmattning

Utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom - Symtom och behandling

Ett utmattningssyndrom är ett komplicerat tillstånd utav ibland både kognitiv och fysisk påverkan. Det kan ta lång tid att tillfriskna ifrån ett utmattningssyndrom och det är inte säkert orken och kognitiva funktioner blir som det var förut. Men det går att göra stora förbättringar och framför allt går det att förebygga återfall.

Ett utmattningssyndrom föregås av en uppvarvningsfas på sex månader.
Under denna period har stressen och pressen ökat allt eftersom och återhämtningen har
av olika anledningar blivit bortprioriterad. Kanske har man inte haft tid, kanske har återhämtningen slutat fungera som den gjorde förr.

Oavsett så har balansen blivit negativ och belastningen har varit för hög för länge
samtidigt som återhämtningen varit otillräcklig.

En uppvarvningsfas följs utav en utlösande faktor. Det är då man insjuknar.
Något händer som får bägaren att tippa över. Ibland kan det vara svårt att förstå vad det var
som utlöste allt och ibland är det solklart.

En fråga jag ställer till mina patienter när vi börjar är ”vad hände den dagen du blev sjukskriven?”. Ibland är det en tydlig situation, ibland är det bara ”vägs ände”. Huvudet var färdigt.

Återhämtningsfasen kan vara allt ifrån några veckor till många många månader.
Det är väldigt olika från person till person. Det är viktigt att komma ihåg att återhämtningsfasen helt klart förlängs om belastningen inte minskar för huvudet och tröttheten ”underhålls”.

Under återhämtningsfasen skall tröttheten kontinuerligt minska även om det går
långsamt. Kognitiva och fysiska symptom kommer också minska om
vardagen anpassats tillräckligt.

En utmattning kräver effektiva förändringar i vardagen. Av den anledningen är inte
klassisk KBT särskilt effektivt som ensam insats. En kombination av flera olika insatser
är en avsevärt mycket bättre investerad tid då syftet är att skapa hållbar balans och
förändring i både yrkesliv och fritid.

Görs en arbetsterapeutisk insats tillsammans med dialektisk beteendeterapi för att skaffa färdigheter att stå ut i den svåra vardagen och schematerapi för att reda ut och lösa vart dom beteenderelaterade problem kommer ifrån – då finns sannolikt goda förutsättningar för att tillfriskna.

Symtom, akut insats och rehabilitering av utmattningssyndrom

Kortfattat och sammanfattat urval av information kring utmattningssyndrom som är viktig att förstå om man är drabbad.

Symtom

Kognitiva och kroppsliga

Utmattningssyndrom och även andra stressrelaterade besvär kan ha både kognitiva och fysiska symptom. Nedan är ett urval av förekommande symptom. 

Förebygg

Bromsa i tid

Utmattningssyndrom kan ta lång tid att tillfriskna ifrån därför är det viktigt att arbeta förebyggande

 • Håll ner belastningen i den mån det går och prioritera återhämtning som känns värdefull
 • Prioritera inte bort saker du tycker om att göra, det är viktigt att dessa finns kvar i livet.
 • Lägg tid på att ta reda på dina behov och stå fast för dessa.

Akut insats

Vid insjuknande

Efter en sex månaders uppvarvningsfas som följs utav en utlösande faktor och ett akut insjuknande kan du göra olika insatser för att förkorta återhämtningen

 • Respektera återhämtningen och tröttheten. Du är trött för att du är utmattad – inte för att du är lat.
 • Du behöver vila huvudet mycket men utan stimulans kommer det snart bli tråkigt och ledsamt. Du skall göra saker men inte så du blir mer hjärntrött.
 • Det är mycket vanligare att man börjar återgå till vardag alldeles för tidigt än att man vilar ”för mycket”.
 • Fokusera på att hitta en ”baseline” för återhämtning. Sömn, mat, fysisk aktivitet och värdefulla aktiviteter.
 •  

Rehab

Återhämtning och restsymptom

Rehabilitering av utmattningssyndrom är komplicerat och tar lång tid. En del av processen handlar om terapeutiska insatser men det viktigaste är livsstilsförändringarna som krävs. 

 • Att ha energi kvar i slutet på dagen kommer vara som effektiv medicin. Det är målet under lång tid. Att ha kvar energi tills imorgon.
 • Ta kontroll över vardagen och gör det snabbt. Dokumentera och strukturera. Och följ strukturen.
 • KBT har tyvärr dålig effekt på utmattning som ensam terapi – Arbetsterapi fungerar klart mycket bättre eftersom det handlar om att skapa förändringar i vardagen. Det allra bästa är en blandning som är styrd av processen.
 • Kompletta utbildningar som Stressrehabonline.se fungerar väldigt bra. 

Behöver du hjälp i din situation?

Skriv upp dig på nyhetsbrevet

… och få regelbundna uppdateringar och sammanfattningar av poddavsnitt, artiklar, filmer och speciella erbjudanden

Skriv upp dig på nyhetsbrevet

… och få regelbundna uppdateringar och sammanfattningar av poddavsnitt, artiklar, filmer och speciella erbjudanden