fbpx

Stress

Stress

Stress och 5 tips på stresshantering

Förståelse för Stressreaktioner

Stress är inte bara känslan av att rusa till bussen eller ha en överfull att-göra-lista på jobbet. Det är en komplex reaktion som kan orsaka hjärntrötthet, tryck över bröstet, och stressutslag. Dessa är tecken på att stress kan påverka vårt välbefinnande djupgående, såväl fysiska som psykiska aspekter av vår hälsa.

Det Sympatiska och Parasympatiska Nervsystemet

En viktig del i förståelsen av stressreaktioner är att känna till hur vårt nervsystem påverkas. När vi ställs inför akut fara aktiveras det sympatiska nervsystemet, vilket gör oss redo att kämpa eller fly. Men när detta system är igång kontinuerligt, som vid långvarig stress, blir vi påverkade av stressiga situationer varje dag, vilket kan leda till utmattningssyndrom.

Å andra sidan jobbar det parasympatiska nervsystemet för att balansera kroppens reaktion och bringa lugn, en process kallad ”rest and digest.” För att vi ska kunna prestera och må bra behöver båda dessa system fungera i harmoni. Därför är det viktigt att lära sig hantera stress och hitta sätt att aktivera vårt parasympatiska nervsystem för att motverka de skadliga effekterna av långvarig stress.

Stresshormonernas Roll

Adrenalin och kortisol är två hormoner tätt knutna till vår stressreaktion. Adrenalin ger den där omedelbara ”kick-starten” vid akut stress, medan kortisol spelar en längre roll, hjälper till att reglera energi och har en viktig del i vår förmåga att hantera stress på längre sikt. Men för mycket kortisol kan leda till symptom som hjärntrötthet och fysisk utmattning. Därför är det viktigt att lära sig hur man kan hantera och minska stress på lång sikt.

Tips för Stresshantering

Det finns ingen quick fix för att bli av med stress, men det finns steg du kan ta för att hjälpa dig själv att hantera den bättre. Här är några tips:

 • Andning: Ta djupa andetag in och ut för att lugna ditt nervsystem.
 • Meditation eller yoga: Dessa övningar kan hjälpa till att fokusera på nuet och minska stress.
 • Motion: Fysisk aktivitet frisätter endorfiner som kan minska stress och ångest.
 • Prioritera: Försök att inte ta på dig för mycket uppgifter. Prioritera vad som är viktigast och låt resten vänta.
 • Sov bra: Att få tillräckligt med sömn är avgörande för att hantera stress på ett hälsosamt sätt.

Slutligen, kom ihåg att det är normalt att känna stress ibland och att det inte betyder att du är svag eller misslyckad. Det viktigaste är att ta hand om dig själv och arbeta mot en balanserad livsstil där både din fysiska och psykiska hälsa tas om hand. Ditt välbefinnande är viktigt och du förtjänar att må bra! Förståelse för Stressreaktione

Fysiska symtom på för hög stress för länge

 • Ont i magen/Dålig i magen
 • Tryck över bröstet
 • Huvudvärk
 • Klumpkänsla i halsen (Globus)
 • Klåda
 • Hudbesvär (utslag, rodnad etc.)
 • Trötthet i kroppen
 • Känslan av mjölksyra i ben och armar
 • Pirrande känsla i ben och armar
 • Pirrande känsla i huden i ansiktet

Har du någon av dessa symtom och du inte varit hos sjukvården för att utreda orsaken bör du göra det först innan du hanterar det som stressrelaterat.

Psykologiska symtom på för hög stress för länge

 • Hjärntrötthet
 • Koncentrationsproblem
 • Nedsatt psykisk uthållighet
 • Ökad stresskänslighet
 • Ökad irritation/Dåligt humör
 • Försämrad mental återhämtning
 • Försämrad psykisk flexibilitet
 • Ökad mental energiförbrukning
 • Försämrad sömn

Lösning

Stressbesvär är nästan alltid en komplex problematik som byggts upp under längre tid. För att förebygga och förändra behövs insikter och livsstilsförändringar vilket gör att lösningen också är komplicerad.

Att se över sin vardag och identifiera problemen är ett viktigt första steg. Beroende på problembild så ser lösningarna väldigt olika ut från person till person.

Att förbygga stress och stressrelaterade problem bör ha högst prioritet då det är svårare att ta sig ur en utmattning än att förekomma den. 

Fysiska symtom

Stress måste finnas och det skall skapa oro och vaksamhet. Men är det igång hela tiden kan man bli sjuk.

Här följer några av symptomen som kan tyda på att stressen har börjat bli ett hälsoproblem:

 

Hantera stress

Att hantera stress kräver både kunskap och färdigheter att använda kunskapen. 

Här följer ett antal centrala punkter för att hantera stressen på ett hållbart och effektivt sätt

 • Vardagsstruktur
 • Känsloreglering
 • Självreflektion
 • Gränssättning
 • Kommunikation
 • Mat, sömn & träning
 •  

Förändra

Livsstilsförändringar

För att bryta den negativa trenden med hög stress behövs sannolikt ganska stora förändringar i vardagen. Vissa saker måste bort och andra måste in istället.

 • Gör en inventering över vardagen
 • Använd inventeringen för att forma en balanserad vardag
 • Fokusera på att hålla ner belastningen och prioritera återhämtning
 • Uteslut uppgifter som inte är helt nödvändiga och planera in saker som ger glädje
 •  

Rehabilitera

Utmattningssyndrom

När stressen varit för hög för länge kan vi drabbas av utmattningssyndrom. Det är ett tillstånd som är svårt att komma ur på egen hand och tar lång tid att tillfriskna ifrån. 

 • Rehabilitering av UMS är avancerat och kräver många olika kompetenser samtidigt
 • Utforska den digitala onlineutbildningen på www.stressrehabonline.se som knyter ihop många olika insatser. 

Ny unik bok med Björn Rudman

En komplett handbok över Björn Rudmans heltäckande sätt att arbeta med stress och utmattning.

Ny unik bok med Björn Rudman

En komplett handbok över Björn Rudmans heltäckande sätt att arbeta med stress och utmattning.