fbpx

ADHD - Fakta, symtom, medicin, strategier, barn

ADHD

ADHD - symptom, checklista och strategier för ett lättare vardagsliv

Välkommen till en sida om ADHD. Här får du lite mer djupgående, vetenskapligt grundad information om Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Att leva med ADHD innebär utmaningar, men när man är beväpnad med kunskap och förståelse kan det bli betydligt enklare att hantera dessa hinder.

Att förstå ADHD

ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF diagnos). En av teorierna kring vad som händer i huvudet är att det finns en defekt i signalöverföringen i signalsubstanssystemet och då främst kring dopamin och noradrenalin.

Ibland har man för mycket dopamin av en aktivitet och då fastnar man eller blir hyperfokuserad även om det inte är tillfälle för det och ibland får man inte tillräckligt av tanken på en aktivitet och blir passiv.

Noradrenalinet reglerar bland annat människans arbetsminne och när det finns en obalans kan det bidra till att påverka det negativt.

ADHD påverkar människan både fysiskt och psykiskt genom att skapa många olika typer av symtom och det kan se väldigt olika ut från person till person. Det ser dessutom ofta olika ut mellan kvinnor och män vilket gör att vården i många fall inte upptäcker besvären hos kvinnor i alls lika stor utsträckning som hos män.

ADHD Symtom

ADHD symtom varierar mellan individer och kvinnor och män, där de vanligaste är svårigheter med uppmärksamhet, impulsivitet och överaktivitet. Men det är bara en liten del av allt som händer eller kan hända när man har ADHD.

Flest symtom är det på insidan, i huvudet, men det påverkar även kroppen med rastlöshet, fysisk överaktivitet och förhöjd muskelspänning eller stelhet i muskler.

Exempel på kognitiva och psykiska symtom

 • En mycket stor volym tankar. Alltså väldigt många tankar.
 • En mycket hög hastighet på tankarna. Väldigt många, snabba och kraftiga hopp i mellan tankar.
 • En mycket lättdistraherad hjärna vilket gör att det är svårt på gränsen till omöjligt att koncentrera sig längre än kortare stunder.
 • Svårt med organisation och ”tågordning” då hjärnan distraheras lätt mellan varje uppgift.
 • Svårt att slutföra tråkiga uppgifter då det inte finns tillräckligt med dopamin att få ut och då vill hjärnan vidare på nästa aktivitet.
 • Svårigheter att reglera känslor vilket tar mycket energi då både stora positiva och stora negativa tar mycket kraft av människor.
 • Svårigheter med ordning och reda fastän man vet att det är både skönt och bra för huvudet att ha saker på bestämda platser.
 • Besvär med ångest, stress, nedstämdhet och liknande. Övrig psykisk ohälsa är mycket vanligt hos individer med ADHD.

Strategier för ett bättre vardagsliv med ADHD

1. Skapa struktur

Att skapa och bibehålla en rutin kan erbjuda förutsägbarhet och struktur, vilket är viktigt för människor med ADHD. Rutin hjälper till att organisera dagen, så att du vet vad som förväntas av dig. Detta minskar frestelser och störningar och gör att du slipper stressen att ständigt besluta om nästa steg.

2. Använda påminnelser och listor

Använd påminnelser och check-listor. Att hålla reda på uppgifter och komma ihåg deadlines kan vara en utmaning för någon med ADHD. En visuell påminnelse eller lista kan vara mycket effektiv i att hålla dig på rätt spår. Använd teknikens möjligheter här – använd smartphone-appar och digitala kalendrar för att ställa in påminnelser.

3. Skapa en gynnsam arbetsmiljö

Anpassa din personliga utrymme så att det underlättar din koncentration snarare än hindrar den. För en person med ADHD kan distraktioner ha negativ påverkan på produktiviteten. Att behålla fokus blir mindre problematiskt i en lugn och strukturerad miljö. Det kan vara så enkelt som att hålla arbetsytan ren eller så komplext som att ljudisolera rummet.

4. Fokusera på förebyggande och hanterande strategier

Det är viktigt att ha inte bara lösningar för när problem relaterade till ADHD uppstår, utan också strategier för att förebygga dem. Det innebär att bygga upp goda vanor och förhållningssätt som minskar ADHD:s inverkan på vardagen.

Till exempel kan fysisk träning hjälpa till att minska ADHD-symtom genom att förbättra koncentration och humör samtidigt som det minskar ångest och impulsivitet.

5. Professionell hjälp

Underskatta aldrig fördelarna med att söka professionell hjälp. Förutom att vara en mycket erfaren terapeut har Björn Rudman själv ADHD och är dessutom förälder till barn med ADHD.
Han om någon kan erbjuda tekniker för att hantera beteende, strategier och stöd för att strukturera livet på ett sätt som passar dina specifika behov.

Personer med ADHD har större benägenhet att bli utmattade. Detta beror främst på det extra arbete som krävs för att genomföra vardagliga uppgifter som andra tycker är rutinmässiga, vilket leder till ständigt psykiskt överarbete. Om du känner dig ständigt trött eller har minskad energi är det viktigt att söka professionell medicinsk rådgivning.

Ingen medicin tar bort ADHD. Medicinen är i många fall en förutsättning för att kunna använda strategier och lösningarna man kommit fram till. ADHD medicin skrivs ut av en psykiatriker efter utredning med bekräftad diagnos och kan vara lite knepig att ställa in. För många blir vardagen väldigt mycket enklare och lättare med medicin även om besvären inte försvinner. 

Om dina besvär inte blir mycket bättre av medicin skall du berätta det för din läkare för vidare diskusison. 

Här kan du läsa mer om just ADHD och medicin. 

Sammanfattning

Björn Rudmans arbetar med att hjälpa individer med ADHD att hantera sina vardagar och sig själva på ett snällare och effektivare sätt. Han förstår utmaningarna och effekterna av ADHD på livet och arbetar alltid hårt för att ge råd och verktyg för att göra din vardag mer hanterbar. Tveka inte att boka in en konsultation för en bedömning.

Denna detaljerade information bör erbjuda en omfattande översikt över ADHD och hur man hanterar det. Det är dock viktigt att komma ihåg att alla är olika och vad som fungerar för en person kanske inte fungerar för en annan. Det bästa tillvägagångssättet är alltid personligt och självanpassat med professionell input.

Du är inte ensam om att hantera ADHD. Att få det stöd du behöver och beväpna dig med information och förståelse kan ge en avsevärt förbättrad livskvalitet. Och mest av allt, kom ihåg: ADHD definierar inte dig. Du är mycket mer än en diagnos.

Symtom

Psykiska och kognitiva

ADHD har en stor uppsättning symtom som kan härledas till den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen det är. Symtomen skall dessutom ha funnits där innan 12 års ålder och inte uppkommit i vuxen ålder. 

 • Stor volym tankar som aldrig slutar
 • Svårt med sk. ”exekutiva funktioner såsom tidsuppfattning, att stoppa extern stimuli från att störa, ordning osv. 
 • Lättdistraherad hjärna
 • Stora och många känslor
 • Kicksökande
 • Hyperaktiv. Behöver inte vara fysiskt utan kan även finnas en hyperaktivitet på ”insidan”.
 • Har funnits med hela livet

Utredning

Om du lider av besvären

Det är långt ifrån alla med ADHD som behöver utredning och medicinsk behandling. Men om du upplever att besvären tar upp merparten av din tid till vardags och skapar mer problem än dom löser eller har övrig psykisk ohälsa kan en utredning vara nödvändig. 

 • Det är svårt idag i Sverige att få en utredning men stå på dig.
 • En utredning börjar i regel med en bas-utredning för att kolla av grunderna så en utredning faktiskt är relevant
 • En ganska stor del av utredningen handlar om att utesluta annat som kan ge liknande symtom såsom droger, bipolaritet och PTSD.
 • En utredning kommer involvera familj som varit med dig innan du var 12 år gammal.
 • Om en utredning visar på ADHD kommer du sannolikt bli erbjuden medicin som behandling.
 •  

Lär dig mer om din ADHD

Helt nödvändigt

Ju mer du kan om ”din” ADHD desto lättare kommer du ha att fungera i vardagen. 

 • Förstå hur din ADHD påverkar just dig
 • Förstå vad som gör dina besvär sämre (dålig sömn, stress, låg energi etc.)
 • Försök skapa enkla strategier för att underlätta vardagen som går att följa. ”Många bäckar små”

Ta hjälp

ADHD är komplicerat och vården ger ofta otillräckligt med stöd

Att ta hjälp för att reda i och strukturera upp sin egen situation är väldigt ofta värdefullt och ger kunskap som hänger med hela livet

 • Terapeuten / coachen behöver ha en stor kunskap om besväret men också hur det påverkar vardagen, om mediciner, konflikthanteringar, psykologiska färdigheter och mycket mer.
 • Hitta din ”baseline” med hur din vardag behöver vara för att du skall må så bra som möjligt: 
  – Sömn
  – Rutiner
  – Mat
  – Träning

Behöver du hjälp i din situation?

Ny unik bok med Björn Rudman

En komplett handbok över Björn Rudmans heltäckande sätt att arbeta med stress och utmattning.

Ny unik bok med Björn Rudman

En komplett handbok över Björn Rudmans heltäckande sätt att arbeta med stress och utmattning.