Förebyggande självledarskap för ledare och chefer

En förebyggande utbildning för företag inom stressrelaterad ohälsa och självledarskap för chefer med personalansvar.

Välkommen till Björn Rudman - en ledande expert inom förebyggande självledarskap för ledare och chefer. Vi är stolta över att erbjuda unika och innovativa lösningar för att hjälpa företag och personalansvariga att stärka sitt ledarskap och skapa en sund arbetsmiljö.

Vår metod bygger på förebyggande självledarskap, vilket innebär att vi fokuserar på att ge ledare och chefer verktyg för att upptäcka och hantera stress och psykisk ohälsa i sin egen vardag samt hos sina medarbetare. Vi tror att det är viktigt att skapa en arbetsplats där medarbetarna mår bra och känner sig motiverade, och där ledarna har de verktyg som behövs för att hantera eventuella utmaningar som kan uppstå.

Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar och coachning för ledare och chefer, där vi fokuserar på att skapa en sund arbetsplats genom att förbättra självledarskapet. Vi arbetar också med företag som vill integrera förebyggande självledarskap i sin verksamhet, och erbjuder konsulttjänster för att hjälpa företag att skapa en kultur av hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen.

Vi är övertygade om att förebyggande självledarskap är avgörande för att skapa en hälsosam arbetsmiljö och en effektiv organisation. Kontakta oss idag för att ta reda på mer om hur vi kan hjälpa ditt företag att bli en mer framgångsrik och hälsosam arbetsplats.

Förebyggande utbildning i självledarskap mot stressrelaterad ohälsa, utmattningssyndrom och sjukskrivning – En utbildning för företag och individers hälsa inom tre områden för chefer med personalansvar.
 
-       Stressförebyggande självledarskap
-       Personorienterad coachning av personal i riskzon
-       Rehabiliteringskoordinerande ledarskap
 
Stressförebyggande självledarskap
 
Det stressförebyggande självledarskapet leder till en mer balanserad vardag med mer energi, större återhämtning och en hållbar prestationsnivå. För att kunna hjälpa andra med stressrelaterad ohälsa behöver man börja hos sig själv. Genom kunskap, förståelse och verktyg inom återhämtning, stress, gränssättning, relationshantering och kommunikation kommer deltagaren att leda sig själv på ett hållbart och effektivt sätt.
 
Personorienterad coachning av personal i riskzon
 
Att bistå personal i riskzonen för stressrelaterad ohälsa och sjukskrivning är komplicerat. Det kräver både kunskap, förståelse och verktyg. Med rätt samtalsmetodik och balans mellan förståelse och insatser kommer deltagaren lära sig att ge rätt råd och coachning för rätt person och situation. Att leda en person med stressrelaterad ohälsa kräver mer än det vardagliga ledarskapet. Rätt gjort kan det bromsa en negativ trend och undvika långtidssjukskrivning
 
Rehabiliteringskoordinerande ledarskap

Deltagarna kommer utbildas till att vara en fungerande del i personalens rehabiliteringsinsatser för återgång till arbete efter sjukskrivning. Det är vid just återgång och ökning av tjänstgöringsgrad som de flesta faller tillbaka i utmattning trots att det gått förhållandevis lång tid sedan insjuknandet.
Försäkringskassans omfattande regler ålägger arbetsgivaren det största ansvaret i arbetstagarens rehabilitering och återgång tillbaka till arbete efter sjukskrivning. För att det skall vara effektivt och hållbart och att arbetstagaren skall slippa bli sjukskriven igen krävs utbildning och förståelse för rehabiliteringsprocessen av utmattningssyndrom och stressrelaterad ohälsa. Främst av arbetstagarens närmst ansvariga chef.

För att vara en fungerande och hållbar del av "rehabkedjan" för personal krävs dessutom utbildning runt hur rehabiliteringen bör stegras successivt, hur insatserna på arbetsplatsen bör ser ut för effektivaste resultat, hur arbetsmiljön har anpassats och hur val av belastning och arbetsuppgifter inom respektive tjänstgöringsgrad bör se ut för individen.

Information om kursen

För vem: För chefer och ledare med ansvar över personal.

Var: Industrivägen 37, Sävedalen (Strax utanför Göteborg)

Kostnad: Enligt offert

Lärare: Björn Rudman & Jonathan Mathiasson

Datum för kursen: 


(Genomförs också som uppdragsutbildning för företag med minst 10 deltagare)

FÖretagsanmälan enskild deltagare

Företagsanmälan flera deltagare