Workshop för företag om stress och utmattning - Om balansen mellan belastning och återhämtning

workshop på ämnet modererad av Björn Rudman

Workshop med Björn Rudman - Vad är stress för dig? Workshop med Björn Rudman - Vad är stress för dig?

Workshop för företag om stress och utmattning är ett mycket effektivt sätt att skapa reflektion hos medarbetare. Tillsammans med Björn Rudmans erfarenhet och verktyg får deltagarna med sig en stark upplevelse hem som kan bidra till en positiv förändring.

Workshopen börjar alltid med en föreläsning/dragning om stress, reflexmässiga ageranden, prestationsångest, bortprioriterade personliga behov och mycket mer.
Pausen är sammanvävd med del nummer två för dagen vilket är ett elektroniskt frågeformulär där svaren visas i realtid. Frågorna är ställda för att skapa reflektion om den egna situationen och detta är ett fantastiskt underlag för Björn att utveckla diskussionen kring.

Workshopen avrundas med att deltagarna får en del av de terapeutiska verktygen Björn har utvecklat för att hantera stress, minska belastningen i vardagen och öka förmågan till återhämtning.

Deltagarna får bland annat med sig 
- Verktyg för effektiv återhämtning
- Verktyg för att övervaka och hålla ner belastningen
- Verktyg för att hushålla med energin över dagen
- Verktyg för hållbart och stressförebyggande insatser på arbetsplatsen på chefsnivå (i de fall deltagarna är chefer)
- Verktyg för hållbart och stressförebyggande insatser på arbetsplatsen för arbetstagare

Den exakta utformningen av workshopen för offerering tas fram i samråd beställaren, för att innehållet ska bli så relevant som möjligt för deltagarna.

Använd formuläret nedan för att skicka en föreläsningsförfrågan

  • Vi ringer upp och frågar med för att prata vidare om upplägg
  • Lokalt eller digitalt? Vart i landet?
  • Specifikt datum eller flexibelt men under tidsperiod?

Urval av tidigare beställare: