fbpx

Onlineföreläsning – Förändra duktiga flickan syndrom, minska stress och ångest

Onlineföreläsning – Förändra duktiga flickan syndrom, minska stress och ångest

Det är inte ditt fel att du är trött - Förbeställ boken nu

Förbeställ Björn Rudmans nya bok – ”Det är inte ditt fel att du är trött – Slipp oro och press i vardagen”

Ute i butilk 23/8 men förbokas redan nu med tillhörande kom-igång-kurs som bonusmaterialet


Föreläsningen i sin helhet – Med Björn Rudman om stress, ångest och ”duktig flicka-syndromet”

Föreläsning med Björn Rudman

Duktiga Flickan Syndrom: En Djupdykning i Underkastelse och Utmattning

Inledning
”Duktiga flickan syndrom” är ett fenomen som ofta används för att beskriva kvinnor som känner en konstant press att prestera på alla områden i livet. Denna press leder till utmattning, stress och psykisk ohälsa. Artikeln syftar till att belysa de underliggande psykologiska mönstren bakom detta syndrom, hur det manifesterar sig och hur man kan hantera det för att förbättra sin mentala hälsa.

Vad är ”Duktiga Flickan Syndrom”?
”Duktiga flickan syndrom” kännetecknas av ett beteendemönster där individen sätter andras behov framför sina egna, strävar efter perfektion i allt de gör och känner sig skyldiga eller otillräckliga om de inte lever upp till sina egna höga standarder. Detta mönster är ofta rotat i barndomen, där förväntningar från föräldrar och samhälle formar en bild av att framgång och erkännande endast uppnås genom hårt arbete och uppoffring.

Underkastelse: Ett Centralt Tema
En av de mest framträdande aspekterna av ”duktiga flickan syndrom” är underkastelse. Detta innebär att individen underkastar sig andra människors behov och önskningar, ofta på bekostnad av sitt eget välbefinnande. Underkastelse kan uppstå på grund av en känsla av plikt, rädsla för konflikt eller ett behov av att bli accepterad och omtyckt.

Konsekvenser av ”Duktiga Flickan Syndrom”
De fysiska och psykiska konsekvenserna av detta syndrom är omfattande. Stress, utmattning, ångest och depression är vanliga resultat när individen konstant pressar sig själv utan tillräcklig återhämtning. Att alltid sätta andras behov först leder ofta till en känsla av att ens egna behov är mindre viktiga eller till och med oviktiga.

Utbrändhet: Symptom och Varningssignaler

Utbrändhet, eller burnout, är en allvarlig följd av långvarig stress och överbelastning. Här är några vanliga symptom och varningssignaler att vara uppmärksam på:

Symptom på risk för Utbrändhet

 1. Fysisk och mental trötthet: En överväldigande känsla av utmattning som inte försvinner även efter vila.
 2. Sömnstörningar: Svårigheter att somna, frekventa uppvaknanden eller att man inte känner sig utvilad efter sömn.
 3. Känslomässig utmattning: En känsla av att vara känslomässigt dränerad och oförmögen att hantera stress.
 4. Minskad prestationsförmåga: Svårigheter att koncentrera sig, minskad produktivitet och ökade misstag.
 5. Fysiska symptom: Huvudvärk, magbesvär, hjärtklappning och muskelspänningar.
 6. Känslor av hopplöshet: En pessimistisk syn på arbetet och livet i allmänhet.

Varningssignaler på Utbrändhet

 1. Ökad frånvaro: Ofta sjukskrivning eller undvikande av arbetsrelaterade uppgifter.
 2. Social tillbakadragande: Minskad kontakt med vänner och familj, undvikande av sociala aktiviteter.
 3. Försämrad hälsa: Ökad frekvens av sjukdomar och långsammare återhämtning från sjukdomar.
 4. Irritabilitet och ilska: Ökad känslighet för kritik, irritabilitet och kort stubin.
 5. Förlust av glädje: Minskat intresse för aktiviteter som tidigare varit njutbara.

Behandling av Utbrändhet

Att behandla utbrändhet kräver en helhetsstrategi som inkluderar både fysisk och psykisk återhämtning. Här är några effektiva metoder:

 1. Sök professionell hjälp: En terapeut eller läkare kan hjälpa till att utveckla en behandlingsplan och ge stöd.
 2. Balans mellan arbete och fritid: Omvärdera arbetsbelastningen och se till att det finns tid för vila och fritidsaktiviteter.
 3. Regelbunden fysisk aktivitet: Träning kan hjälpa till att minska stress och förbättra sömnkvaliteten.
 4. Hälsosam kost och tillräcklig sömn: Näringsrik mat och tillräcklig sömn är grundläggande för återhämtning.
 5. Stärkande sociala relationer: Stöd från vänner och familj är avgörande för att känna sig stöttad och mindre ensam.

Återhämtning från Utbrändhet

Återhämtning från utbrändhet är en långsiktig process som kräver tid och tålamod. Här är några strategier för att påskynda återhämtningen:

 1. Pacing: En metod där man växlar mellan aktivitet och vila för att undvika överbelastning. Detta innebär att man planerar sin dag med regelbundna pauser.
 2. Aktiviteter som ger energi: Återhämtning är inte bara passiv vila utan även aktiviteter som ger glädje och energi, som hobbies eller tid i naturen.
 3. Mindfulness och avslappningstekniker: Meditation, yoga och djupandning kan hjälpa till att minska stress och främja avslappning.
 4. Självomsorg: Prioritera aktiviteter som bidrar till välmående, såsom att läsa, lyssna på musik eller ta långa promenader.
 5. Sätt upp realistiska mål: Förvänta dig inte att återhämta dig över en natt. Sätt upp små, uppnåeliga mål för att gradvis förbättra din hälsa och välbefinnande.

Avslutning
Att överkomma ”duktiga flickan syndrom” är en resa som kräver tid, tålamod och självmedkänsla. Genom att identifiera och bryta gamla mönster, prioritera sin egen återhämtning och söka hjälp vid behov, kan man börja bygga en mer balanserad och hälsosam livsstil. Kom ihåg att du är värd att må bra och att dina behov är lika viktiga som alla andras.


Vanliga frågor

Är det vanligt med utmattning/utbrändhet vid ”duktiga flickan syndromet”?

Ja, mycket vanligt. Det är snarare ovanligt om det inte finns eller har funnits.

Går det att förändra?

Ja det går absolut att förändra men det tar tid och kräver en del arbete.

....

Ny unik bok med Björn Rudman

En komplett handbok över Björn Rudmans heltäckande sätt att arbeta med stress och utmattning.

Ny unik bok med Björn Rudman

En komplett handbok över Björn Rudmans heltäckande sätt att arbeta med stress och utmattning.