fbpx

En Unik 5-Lektions Utbildning i ADHD – För vuxna och föräldrar till barn med diagnos.

ADHD utbildning

En Unik 5-Lektions Utbildning i ADHD – För vuxna och föräldrar till barn med diagnos.

En Unik 5-Lektions Utbildning i ADHD – För vuxna och föräldrar till barn med diagnos.

Digital ADHD utbildning online.

Film där Björn Rudman berättar om utbildningen.

Att förstå och hantera ADHD kan kännas som en ständig kamp, både för den som lever med diagnosen och för deras anhöriga. Ni är inte ensamma. Det finns kunskap och verktyg som kan göra livet lättare och mer begripligt – och detta är utbildningen som samlat det bästa av dessa.

Ni förtjänar att få rätt information från start, och detta program är utformat för att tillhandahålla just detta. Läs vidare för att utforska hur detta unika utbildningsprogram kan bli en vändpunkt i förståelsen och hanteringen av ADHD i ditt liv.

Förstå De Grunden: Exekutiva Funktioner

Ett centralt begrepp inom ADHD är exekutiva funktioner – vårt sinnes förmåga att planera, organisera och utföra uppgifter. Denna ADHD utbildning dyker djupare in i hur detta påverkar dessa kritiska funktioner och ger konkreta strategier för att förbättra både personlig produktivitet och dagligt välbefinnande.

Den Omfattande Resan Till Diagnos

Att komma fram till en klar NPF-diagnos kan vara en lång och krånglig process, men det är en resa som inte behöver avverkas ensam. Vi diskuterar vad utredningen innebär, symtomchecklistor, och hur man som vuxen eller förälder navigerar sig framåt efter en diagnos.

Medicinering Och Mer än Så

Mediciner kan vara en vital komponent i behandlingen av ADHD, men det är bara en pusselbit. I denna utbildning tar vi även upp vikten av självreglering och självvård, samt sätt att balansera medicinering med andra behandlingsformer för att hitta en fungerande helhet.

Varje Familjs Unika Utmaningar

Som förälder till ett barn med ADHD, eller som vuxen som själv har diagnosen, vet du att livet inte alltid följer den förutsedda kursen. Vi talar om föräldraskap med ADHD och hur man hanterar de speciella utmaningar som det medför. Det är en chans att lära sig strategier som är anpassade för just er familjesituation, och som känner igen den extra ansträngning som ofta behövs.

Att Växa Tillsammans Som Familj

Vår femte och kanske mest värdefulla lektion är en verktygslåda för att växa tillsammans. Inte bara överleva, utan frodas. Föräldraskap till barn med ADHD kan innebära allt ifrån små dagliga triumfer till stora genombrott – och vi vill vara med och stötta er längs med hela den vägen.

Kunskap Sprunget Från Erfarenhet

Det som gör denna utbildning unik är dubbel erfarenhet – både som specialist och som någon som har en personlig inblick. Det ger en sällsynt förståelse och ett djup som är svårt att överträffa. Här finns handfasta tips och råd som byggs på verkliga erfarenheter och beprövade metoder, så att ni kan gå ifrån utbildningen med nya insikter och en handlingsplan i bakfickan.

Slutsats: Din Resurs För En Upplyst Framtid

Livet med ADHD är fyllt av både svårigheter och möjligheter. Den här utbildningen är utformad för att ge dig de verktyg och den förståelse som krävs för att ta kontroll över ADHD-symtomen och inte låta dem definiera framtiden. Genom att delta skapar ni ett starkare jag och en starkare familj.

Nu är det dags att ta ett steg mot en förståelse och en acceptans av den unika människan du eller ditt barn är. Det är dags att boka din plats i denna unika utbildning. Med rätt stöd, är allting möjligt.

Vanliga frågor om denna ADHD utbildning

Krävs det några särskilda förkunskap för att vara med?

Nej inte alls. Utbildningen är till för alla oavsett förkunskaper och informationen förklaras på ett lättbegripligt sätt.

Måste man ha diagnos för att vara med på utbildningen?

Nej absolut inte. Utbildningen passar både den som vill veta mer och den som har behov av mer kunskap och verktyg i vardag

....

Skriv upp dig på nyhetsbrevet

… och få regelbundna uppdateringar och sammanfattningar av poddavsnitt, artiklar, filmer och speciella erbjudanden

Skriv upp dig på nyhetsbrevet

… och få regelbundna uppdateringar och sammanfattningar av poddavsnitt, artiklar, filmer och speciella erbjudanden