fbpx

6 viktiga punkter om ADHD och Utmattning

6 viktiga punkter om ADHD och Utmattning

ADHD, eller Attention Deficit Hyperactivity Disorder, och utmattningssyndrom kan på ytan framstå som orelaterade tillstånd, men vid en närmare titt blir det tydligt att det finns ett viktigt samband mellan dem.

ADHD och utmattning är en vanlig samsjuklighet. Obehandlad och ohanterad skapar ofta ADHD så pass stora besvär i vardagen att det är en betydande del i orsaken till utmattningssyndrom.

Vad är ADHD?

ADHD är en neurologisk störning som börjar i barndomen men ofta fortsätter in i vuxenlivet. Symptomen innefattar svårigheter med uppmärksamhet, impulsivitet och överaktivitet. Behandlingsstrategier kan variera, men inkluderar ofta en kombination av läkemedel, beteendeterapi och anpassningar i skolan eller på arbetsplatsen.

Förstå Utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom, även känt som ”utmattning”, är ett komplicerat tillstånd för både kognitiv och fysisk hälsa. Det tar ofta lång tid att återhämta sig från ett utmattningssyndrom, och det är inte säkert att orken och kognitiva funktioner blir som tidigare. Men genom förbättringar och förebyggande åtgärder kan man undvika återfall.

ADHD och Utmattning: Var Ligger Kopplingen?

Män och kvinnor med ADHD löper en högre risk för att utveckla symtom på utmattning, jämfört med befolkningen i stort. De kan vara mer benägna att känna av press och stress, och har ofta svårt att varva ner. De kan även känna en brist på kontroll över situationen och börjar ofta prioritera bort ”tidsslöseri” så som vila och avkoppling. Många upplever störd sömn, som kan vara en bidragande orsak till utmattning.

Symptom på ADHD och Utmattning

Symptom på stress och utmattning kan inkludera både fysiska och psykiska reaktioner, samt kognitiva försämringar. För personer med ADHD symtom kan dessa symptom förvärras, då de redan kämpar med beteendeproblem och kognitiva svårigheter. 

Hantering och Behandling

För att hantera utmattning hos individer med ADHD, krävs effektiva förändringar i vardagen. Dessa kan inkludera att skapa balans mellan arbete och fritid, införa regelbundna avkopplingspauser, och arbeta på att förbättra sömnkvaliteten. Vissa kanske märker att klassisk KBT inte är särskilt effektivt, medan andra kan dra nytta av arbetsterapi eller dialektisk beteendeterapi.

Förebyggande Åtgärder

Förebyggande åtgärder kan innebära att man försöker att identifiera och hantera stressfaktorer tidigt, innan de leder till utmattning. Några strategier kan inkludera att byta till en mindre stressande arbetsplats, införa regelbundna motionstider, äta en balanserad kost, få tillräckligt med sömn och ta tid för avkoppling och nöjen.

Sammanfattning

Att hantera både ADHD och utmattning kan vara en utmaning, men det är viktigt att komma ihåg att du inte är ensam och att det finns hjälp att få. Lär dig mer om både tillstånden, och vad du kan göra för att hantera dem, och ta ett steg framåt i din resa mot välbefinnande.

Det vill vi att du tar med dig: De med ADHD kan ha en ökad risk för utmattning. Genom att förstå det detta samband, kan du bättre skydda och ta hand om din hälsa.

För att läsa mer om ADHD kan du klicka på länkarna här

ADHD och medicin
Stresshantering och ADHD
Kunskapsbank ADHD

....

Ny unik bok med Björn Rudman

En komplett handbok över Björn Rudmans heltäckande sätt att arbeta med stress och utmattning.

Ny unik bok med Björn Rudman

En komplett handbok över Björn Rudmans heltäckande sätt att arbeta med stress och utmattning.